Un nou studiu privind drepturile femeii

Un studiu realizat de Departamentul pentru Drepturile Cetățenilor al Parlamentului European și Comitetul FEMM, intitulat “Drepturile femeilor din Balcanii de Vest” analizează situația drepturilor femeii în următoarele țări: Albania, Bosnia și Herțegovina, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Kosovo, Muntenegru și Serbia. Studiul abordează următoarele aspecte:

  1. Factorii economico-sociali relevanți pentru drepturile femeilor
  2. Violența împotriva femeilor, inclusiv statutul de membru al Convenției de la Istanbul
  3. Sănătatea și drepturile sexuale și reproductive și drepturile LGBT.

Fiecare aspect este analizat prin prisma a mai multor direcții, cum ar fi cadrele legislative, problemele politice specifice regiunii, constatări privind încălcările drepturilor femei și alte recomandări din partea celor șase țări din Balcanii de Vest.

Studiul este finalizat cu 24 de recomandări din partea organizatorilor, printre care se regăsesc:

  • Să îmbunătățească accesibilitatea, disponibilitatea și calitatea serviciilor de asistență medicală pentru femeile care trăiesc în zonele rurale și femeile cu dizabilități, inclusiv serviciile legate de sănătatea sexuală și reproductivă;
  • Să elaboreze și introducă politici naționale privind educația sexuală și reproductivă obligatorie;
  • Să crească creșterea gradului de conștientizare cu privire la importanța și eficacitatea metodelor moderne de contracepție, nu numai pentru prevenirea sarcinilor nedorite, dar și pentru protecția împotriva BTS și HIV, în special pentru grupurile deosebit de vulnerabile și să asigure contracepția liberă disponibilă tuturor;
  • Să facă serviciile de avort mai disponibile și accesibile tuturor, indiferent de starea materială, sexualitatea, etnia sau dizabilitate.

Mai multe recomandări dar și studiul complet îl puteți accesa aici.