Despre noi

Coaliția Regională pentru Sănătatea și Drepturile Reproductive (CRSDR)

Referință

Coaliția regională pentru sănătatea și drepturile reproductive (CRSDR) a fost lansată în cadrul Conferinței regionale „Realizarea recomandărilor OMS privind siguranța avortului și planificarea familiei mai aproape de femeile din țările din Europa de Est și Asia Centrală” la 16 noiembrie 2018, formarea coaliției este sprijinită de SAAF project (Safe Abortion Action Fund). Coaliția a fost lansată de profesioniști și membri ai SCO-urilor din 12 țări din Europa de Est și Asia Centrală, care au participat la conferință și au votat în unanimitate necesitatea înființării acestui organ regional, pentru a uni eforturile și a promova drepturile sexuale și reproductive și accesul universal la îngrijire completă a sănătății reproductive, inclusiv educația pentru sănătatea sexuală, contracepția și avortul în siguranță.
Scopul Coaliției este de a promova, îndeplini si înainta drepturile sexuale si reproductive ale persoanelor din EEAC și de a obtine accesul universal la servicii de sănătate sexuală si reproductivă (SSR) de calitate, incluzând avortul in siguranță și planificarea familiei.

Misiunea

Misiunea Coaliției regionale pentru sănătatea și drepturile reproducerii este promovarea, respectarea șiînaintarea drepturilor sexuale și reproductive (DSR), accesul universal la serviciile de SSR cuprinzând avortul în siguranță, alinierea acestora la recomandările OMS, concentrându-se asupra necesităților femeilor și bărbaților din țările Europei de Est și Asiei Centrale.

Obiective

1. Consolidarea colaborării regionale și crearea de rețele între asociațiile profesionale ale țărilor și SCO-urile, crearea unei platforme pentru comunicare, dialog și înțelegere permanentă a SDSR.
2. Creșterea cunoștințelor părților interesate cu privire la SDSR, prin schimbul de informații, standarde și orientări bazate pe dovezi pentru a informa și îmbunătăți politica, programele și practicile naționale.
3. Servirea unei surse de informații în limba rusă despre ultimele dezvoltări științifice în domeniul DSR, pentru a încuraja studiile clinice din regiune.
4. Sprijinirea elaborării de orientări bazate pe dovezi, protocoale, curriculum-uri de formare, privind SDSR, inclusiv despre avortul în condiții de siguranță.
5. Accelerarea punerii în aplicare a recomandărilor OMS privind metodele moderne de contracepție și avort în siguranță în țările din Europa de Est și Asia Centrală.
6. Avocați pentru accesul la îngrijirea în condiții de siguranță și de calitate a avortului, inclusiv la avortul medical, pentru de-medicație, descentralizare, sprijinirea dezvoltării unor modalități alternative de furnizare a serviciilor, cum ar fi avortul medical prin telemedicină etc.
7. Protejarea legalității avortului și accesul la avortul în condiții de siguranță din regiune.
8. Sprijinirea introducerii și promovării furnizărilor de medicamente de calitate pentru AVM și avortul medical, contraceptive moderne, de exemplu LARC și accesul egal la acestea pentru toate femeile și fetele.

Activități

• Informarea despre SDSR, avortul în siguranță, planificarea familiei etc, colectarea și diseminarea pe platformele sociale a materialelor în limba rusă.
• Publicarea de rapoarte, fișe de informare, broșuri, pliante și alte materiale de susținere în limba rusă, elaborarea unor mesaje comune de către profesioniști pentru ONG-urile femeilor și altor grupuri privind avortul în siguranță.
• Pregătirea unui buletin lunar cu ultimele știri și evoluții de la nivel mondial în limba rusă pentru beneficiarii regionali și din regiune către publicul global.
• Sprijinirea în elaborarea protocoalelor naționale și liniilor directoare privind avortul în siguranță, planificarea familiei și alte aspecte ale SR, bazate pe respectarea drepturilor omului și în conformitate cu cele mai recente recomandări ale OMS.
• Dezvoltarea capacităților membrilor Coaliției în diferite zone ale SDSR, inclusiv prin tehnologii moderne on-line, webinarii, conferințe skype etc.
• Împărtășirea cazuri clinice interesante, experiențe și lecții învățate. Crearea posibilității ca profesioniștii să ceară și să consulte cazuri dificile, „întrebați expertul”, pentru a obține sprijin și încredere.
• Distribuirea protocoalele și orientărilor privind avortul în siguranță, dezvoltat de echipele din țările EEAC, ca modele de „bună practică”.
• Crearea unei hărți a avorturilor din regiunea EEAC în care fiecare țară va avea posibilitatea de a afișa informațiile în cazul în care femeile se pot adresa pentru servicii de calitate pentru avortul în siguranță.
• Monitorizarea atât a radicalismului religios în creștere cât și a mișcării anti-alegere în regiunea EEAC, pentru a întreprinde acțiunile necesare de ao depăși.

Componența – cine poate deveni membru

Membru al Coaliției poate deveni orice persoană (furnizor sau membru SCO) sau organizație care împărtășește misiunea Coaliției și care poate sprijini implementarea obiectivelor sale și poate contribui la extinderea Coaliției.

Membrii Coaliției:
• Primesc buletinul lunar cu cele mai recente știri despre SDSR
• Primesc sprijin în elaborarea protocoalelor naționale și a liniilor directive privind avortul în condiții de siguranță conform ultimelor recomandări ale OMS
• Primesc suport informațional și financiar pentru participarea la evenimente internaționale (conferințe, ateliere de lucru etc.) referitor la avortul în condiții de siguranță.
• Au posibilitatea de a împărtăși cazurile clinice, de a pune întrebări și de a primi răspunsuri de la experți.
• Au posibilitatea de a-și spori cunoștințele privind cele mai recente recomandări ale OMS prin intermediul conferinței organizate, atelierelor și seminariilor web.
• Au posibilitatea să-și adauge numele său sau numele instituției sale pe harta regională a serviciilor de SR

Pentru a deveni membru:
Răspunde – ți la SurveyMonkey accesând link – ul: ÎNREGISTRARE

Organizația coordonatoare

OC este reprezentată de Centrul de instruire în domeniul sănătății reproductive și este alcătuit din personalul implicat în procesul de coordonare, pregătire și organizare a activităților Centrului Regional de Training. În funcție de fondurile disponibile, după o perioadă de trei ani, coordonarea Coaliției poate fi preluată de un alt grup în oricare dintre țările EEAC.

Consiliul Coaliției Regionale

Consiliul Coaliției Regionale este alcătuit din 5 persoane din diferite țări ale EEAC și cu diferite domenii de activitate.

Atributele consiliului:
• Angajamentul față de misiunea Coaliției Regionale
• Dorința de a dedica timpul și efortul necesar
• Colaborare, abordare orientată spre echipă și posibilitate de a lucra în diferite fusuri orare
• Abilitatea de a gândi creativ, strategic și orientat spre soluții
• Dorința de a vorbi sincer și de a asculta respectuos pe ceilalți.