Implementarea legii avortului și a reformelor politice: Lecții învățate din șase studii de caz la nivel de țară

Jurnalul Internațional de Ginecologie și Obstetrică a publicat un supliment special dedicat studiul internațional comparativ din șase țări (Columbia, Etiopia, Ghana, Portugalia, Africa de Sud și Uruguay) care recent au extins accesul la avort.

Factorii care facilitează extinderea serviciilor privind accesul la avort in siguranță includ folosirea cadrului legal de sănătate publică, plasând avortul ca parte componentă a unui pachet comprehensiv privind sănătatea reproducerii, implicând organizațile locale de sănătate și de drept a femeilor, precum și societățile medicale și alte societăți profesionale împreună cu organizațiile internaționale și neguvernamentale în stabilirea și prestarea serviciilor.
Devizarea  sarcinilor și utilizarea tehnicilor care nu necesită multă infrastructură, cum ar fi aspirația manuală în vid și avortul medical, sunt importante pentru punerea in aplicare rapidă a serviciilor, în special în zonele cu resurse limitate. Voința politică este un factor cheie în stabilirea sau extinderea accesului la servicii de avort în condiții de siguranță.

Accesează suplimentul aici