Informarea femeilor depre avortul medicamentos la etapele timpurii ale sarcinii (AMETC) cu ajutorul filmului de animaţie în comparaţie cu consultaţia față în față: Studiu randomizat şi cvasi‐randomizat de consorţiu

John J. Reynolds‐Wright, Florence Belleuvre , Anette Daberius, Philippe Faucher, Kristina Gemzell‐Danielsson, Sharon T. Cameron

Data primei publicări: 23 iunie 2020 https://doi.org/10.1111/aogs.13944

Date despre finanţare: Studiul de faţă nu a primit careva finanţare specială. Filmul de animaţie a fost creat până la studiu, cu finanţarea acordată de Societatea Europeană de Contracepţie şi Sănătate a Reproducerii (ESC) Federaţiei Internaţionale a Profesioniştilor din domeniul Avorturilor şi al Contracepţiei (FIAPAC). Lucrul a fost efectuat, în pricipal, în Consiliul de Cercetări Medicale – Centrul de Sănătate a Reproducerii (MRC – CRH), care este finanţat de Consiliul de Cercetări Medicale (grantul Nr. MR/N022556/1).

Rezumat

Introducere

Există unele dovezi precum că formatele audiovizuale reprezintă un mod eficient de a furniza informații despre avortul medicamentos la începutul sarcinii. Un scurt film de animație (3 minute), în care s-a rezumat procedura AMETC, a fost elaborat în trei limbi pentru a fi folosit în Marea Britanie, Franța și Suedia.

Materiale şi metode

Am efectuat un studiu controlat randomizat multicentric pentru a compara un film de animaţi şi o consultație față în față ca metode de informare despre AMETC. În studiul au participat femeile care au solicitat AMETC (≤9 săptămâni de sarcină) la clinicile de avort din Edinburgh (Marea Britanie), Paris (Franța) și Stockholm (Suedia). Rezultatul principal a fost reamintirea de către femei a informațiilor-cheie prestabilite despre AMETC. Rezultatele secundare au fost acceptabilitatea modului de furnizare a informațiilor, claritatea și utilitatea informațiilor, notate pe scara Likert. Studiul a fost înregistrat prospectiv la clinicaltrials.gov cu numărul de identificare: NCT03417362.

Rezultatele

172 de femei au finalizat studiul (Edinburgh = 50, Paris = 78, Stockholm = 48). În clinicile din Edinburgh și Stockholm, ratele de reamintire la grupul filmul de animație și la grupul metodei standard de informare nu a prezentat careva diferențe statistic semnificative. Totuşi, diferența dintre metodele de informare în clinicile din Paris a fost statistic semnificativă (P = .007) în favoarea filmului de animație. Toți participanții din grupul filmului de animație l-au apreciat ca o modalitate acceptabilă de a primi informații despre AMETC.

Concluzii

Un film de animație „scurt” poate furniza în mod adecvat și acceptabil informații-cheie despre AMETC. Această metodă ar putea fi utilizată în mod regulat pentru a oferi informații standardizate și de calitate femeilor care solicită efectuarea AMETC.

Abrevieri

  • AMETC
  • avort medicamentos la etape timpurii ale sarcinii

Mesaj-cheie

Un scurt film de animație poate furniza informații-cheie despre avortul medicamentos la etape timpurii ale sarcinii la fel de eficient, ca și consultaţia față în față a medicului-specialist. Un film de animație despre avortul medicamentos poate înlocui sau completa o parte din informațiile oferite femeilor în timpul unei consultaţii.