Pe 1 aprilie, în Baku, a avut loc Conferința Științifică ”Avortul în condiții de siguranță, ultimele recomandări ale OMS privind telemedicina.”

Pe 1 aprilie, în capitala Azerbaidjanului, a avut loc Conferința ”Avortul în condiții de siguranță, ultimele recomandări ale OMS privind telemedicina.” Partenerii acestui eveniment științific au fost: Ministerul Sănătății din Azerbaidjan, Institutul Național de Îngrijire a Mamei și Copilului, Gynuity Health Projects și CIDSR.

La Conferință au participat 70 de persoane interesate și implicate profesional în acest domeniu, furnizori și factori de decizie în sfera medicală, distribuitori de produse farmaceutice, reprezentanți ale ONG-urilor ce promovează drepturile femeii.

În cadrul Conferinței, dr. Gulnara Rzaeva a prezentat cele mai actuale date despre avorturile în Azerbaidjan, dumneaiei a mai relatat care este situația actuală și care sunt problemele stringente ce au fost identificate în această sferă a serviciilor medicale.

În cadrul evenimentului coordonatorul național a prezentat și Raportul cu referire la Studiul Pilot coordonat de Gynuity privind Avortul Medicamentos  prin telemedicină. Din raport se poate concluziona că avortul medicamentos are o eficacitate ridicată (98%), prezintă nivel scăzut de complicații și  nivel ridicat de satisfacție a femeilor, acest tip de avort este mai convenabil și mai confidențial.

Raportul cu privire la cele mai recente recomandări ale OMS, cu accent pe Avortul Medicamentos prin Telemedicină, a fost prezentat de dr. Rodica Comendant, director CIDSR.

Totodată, în cadrul Conferinței, a fost prezentat Raportul privind cercetarea formativă efectuată de către CIDSR și partenerii locali în cadrul proiectului sponsorizat de GCC.

Datele discutate și relatate în cadrul Conferinței au arătat că majoritatea femeilor consideră că pot autogestiona unele aspecte ale Avortului Medicamentos, dar totuși doresc să aibă și un contact personal cu furnizorii medicamentelor. 50% dintre furnizorii de medicamente și 50% dintre factorii de decizie politică consideră că telemedicina este fezabilă pentru introducerea în Azerbaidjan.

În concluzie, pentru succesul implementării Avortului Medicamentos prin telemedicină în Azerbaidjan, participanții au propus următorii pași:

  • Actualizarea protocolului național privind avortul în condiții de siguranță;
  • Realizarea unei Campanii de informare pentru femei, ONG-uri de femei;
  • Crearea ununi site web cu informații complete despre Avortul Medicamentos;
  • Consolidarea capacității medicilor de familie în consilierea Avortului Medicamentos prin Telemedicină;
  • Creșterea nivelului de motivare a furnizorilor de medicamente;
  • Continuarea eforturilor de advocacy privind includerea telemedicinei în furnizarea de servicii;

Mai multe detalii despre informația prezentată în cadrul Conferinței puteți afla în Raportul atașat mai jos.