Trebuie să ne ridicăm în picioare pentru sănătatea și drepturile sexuale și reproductive ale femeilor

Înaintea Zilei Internaționale a Femeii 2019, Comisarul pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei, Dunja Mijatović, a emis următoarea declarație:

“ Drepturile femeilor sunt drepturile omului, iar egalitatea de gen este o valoare fundamentală a societăților noastre, consacrată în tratatele privind drepturile omului. Cu toate acestea, progresul în promovarea drepturilor femeilor nu a fost simplu. Trebuie să ne ridicăm în picioare și să sprijinim egalitatea de gen și să inversăm orice stagnare în implementarea sa.

Progresele trecute în domeniul sănătății sexuale și al drepturilor reproductive au fost strâns legate de drepturile femeilor și au permis femeilor să ia decizii autonome și informate cu privire la corpul lor, sănătatea, sexualitatea și să aibă sau nu copii. Statele au obligația de a se asigura că femeile pot avea acces la servicii de sănătate reproductivă accesibile, sigure și de bună calitate.

Cu toate acestea, multe femei din Europa continuă să se confrunte cu negări și încălcări ale drepturilor lor sexuale și reproductive. Câteva state încă mai mențin cadre juridice extrem de restrictive, care împiedică sau limitează accesul femeilor la îngrijirea avortului sigur și legal și incriminează asistența acordată acesteia. În ultimii ani, unele țări au adoptat, de asemenea, legi și politici care reiau dispozițiile anterioare prin introducerea unor noi condiții prealabile pentru accesul la îngrijirea avortului, cum ar fi perioadele de așteptare obligatorii și cerințele părtinitoare de consiliere. În plus, au existat încercări, până în prezent nereușite, în câteva țări de a introduce interzicerea aproape totală a avortului.

Refuzul de a oferi îngrijiri de avort de către profesioniștii din domeniul medical pe motive de conștiință au devenit o barieră serioasă în țările din Europa în care autoritățile nu au reușit să reglementeze acest sector sau să pună în aplicare reglementările existente în mod suficient pentru a garanta disponibilitatea. Prea multe femei se confruntă, de asemenea, cu violență și abuz în timpul procedurilor de sănătate maternă, ceea ce reprezintă o insultă pentru demnitatea lor umană. Organizațiile de femei care protejează drepturile sexuale și reproductive și profesioniștii din domeniul sănătății care lucrează în acest domeniu au fost supuși violenței, amenințărilor și discursurilor de ură. Costurile ridicate ale contracepției și lipsa unei educații sexuale corespunzătoare reprezintă și alte probleme.

Femeile au dreptul la sănătate fizică și mentală la cel mai înalt nivel posibil, fără discriminare în temeiul legislației internaționale și europene privind drepturile omului. Mai multe țări sunt în prezent în proces de reformare a legislației lor privind sănătatea sexuală și reproductivă pentru a-și îndeplini obligațiile privind drepturile omului. Îndemn toate guvernele să susțină dreptul femeilor la autodeterminare în ceea ce privește sănătatea lor sexuală și reproductivă și să asigure accesul efectiv al femeilor la facilitățile, bunurile, serviciile și informațiile de îngrijire a sănătății. În loc să stagnăm, trebuie să avansăm în ceea ce privește drepturile sexuale și reproductive ale femeilor.”

Sursa: www.coe.int