Un nou studiu despre avort și etica sănătății publice

Există o necesitate etică să fie luate măsuri de privind sănătatea publică pentru a elimina problema globală a avortului în condiții nesigure. Obligația morală este dictată de magnitudinea problemei, inegalitățile în materie de sănătate și nedreptățile sociale care rezultă din lipsa accesului la avortul sigur, vocile femeilor care solicită să fie întreprinse acțiuni și un consens internațional care recunoaște avortul nesigur ca problemă globală de sănătate. Disponibilitatea intervențiilor de sănătate publică și economiile de costuri asociate cu mai puține complicații la avort consolidează obligația  să fie abordată problema avortului nesigur. Acțiunile privind sănătatea publică includ reducerea nevoii de avort prin planificarea familială, asigurarea unui avort sigur în limitele legii, gestionarea complicațiilor după avort și asigurarea îngrijirii post-avort. Aceste acțiuni se intersectează cu moralitatea, religia, legea, justiția și drepturile omului. Comunitatea de sănătate publică are o responsabilitate colectivă socială și etică de a sta lângă și în spatele femeilor, în timp ce ele își revendică dreptul la sănătate.

Studiul poate fi citi aici.