Fezabilitatea furnizării serviciilor de avort medical prin telemedicină în Kârgâzstan

Rezultatele unui studiu formativ
realizat în perioada august – octombrie 2022 sub coordonarea CIDSR și CAPS, în cadrul proiectului: Grand Challenges Canada – Options Initiative, Canada.

În martie 2022, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a publicat o versiune actualizată a Orientărilor pentru îngrijirea avortului, pentru a oferi o îngrijire de calitate a avortului, bazată pe dovezi actuale și pe cele mai bune practici, pentru a proteja sănătatea femeilor și a preveni cele peste 25 de milioane de avorturi nesigure care au loc în fiecare an în întreaga lume. Ghidul consolidat include recomandări pentru autoîngrijire și utilizarea telemedicinei pentru avortul medical.
În iulie 2022, Centrul regional de formare în domeniul sănătății reproducerii (CIDSR – RTC), cu sprijinul Grand Challenges Canada, a lansat un studiu formativ pentru a evalua fezabilitatea punerii în aplicare a ghidurilor OMS privind avortul în 5 țări EECA, inclusiv în Kârgâzstan.
METODE: Cercetarea formativă a inclus: înființarea grupurilor de lucru, informarea autorităților naționale din domeniul sănătății cu privire la demararea proiectului, obținerea unui consens cu privire la obiectivele studiului, identificarea părților interesate care urmau să fie intervievate, traducerea/adaptarea și pilotarea chestionarelor elaborate; realizarea de interviuri față în față sau online, colectarea și introducerea datelor într-o bază de date, prelucrarea, analiza și evaluarea datelor, precum și diseminarea rezultatelor studiului către principalele părți interesate.

În perioada august-octombrie 2022 a fost realizat un sondaj în rândul a 50 de femei din regiunile Bișkek, Osh, Jalal-Abad, Osh, Issyk-Kul și Chui. Mai mult de două treimi dintre participanți au fost femei cu vârsta peste 35 de ani. Majoritatea respondenților (80%) proveneau din zonele rurale, un sfert dintre ei au primit o educație peste medie, iar marea majoritate (90%) erau căsătoriți. Optzeci și doi la sută dintre femei au declarat că știau despre avortul medicamentos, dintre care aproximativ jumătate (49%) fuseseră supuse anterior unui avort medicamentos.

Citiți mai multe despre rezultatele cercetării formative în acest document – Fezabilitatea furnizării de servicii de avort medical prin telemedicină în Kârgâzstan.
Sau scanați codul QR pentru acces rapid